Cursus voor medewerkers

Binnen TROTS talentencentrum wordt met regelmaat een cursus gegeven. Voor medewerkers varieert dit van ‘Omgaan met senioren’, ‘Agressiecursus’ en ‘HACCP’. 

Maar ook vergaderingen en bijeenkomsten van Cosis, Optimaal Leven en derden worden hier gerealiseerd. Hierbij valt ten grondslag dat cliënten ervaring opdoen in de catering en faciliteren van deze bijeenkomsten.

Voor het huren van een zaal kunt u contact opnemen met TROTS door het contactformulier in te vullen.